חוות דעת ביטוח לאומי

כל פגיעה בעבודה או במקרים בהם יש מחלת מקצוע מטופלות במסגרת המוסד לביטוח לאומי.
תאונת עבודה היא אירוע טראומתי אשר הוביל לפגיעה כלשהיא ואשר אירע במהלך עבודת הנפגע או בדרכו לעבודה או ממנה. ככלל, אני נוטה להמליץ לנפגעים לומר את האמת באשר לדרך בה נפגעו, הזמן והמקום בהם נפגעו וכן לגבי מצב קודם.
 
מטרת חוות הדעת מול הביטוח הלאומי היא להעריך את מידת הפגיעה בעקבות הפציעה. הביטוח הלאומי עושה שימוש בספר המבחנים של הביטוח הלאומי ולפי ממצאי הבדיקה הרפואית ותוצאות בדיקות העזר מחליט מה הם אחוזי הנכות המגיעים לנבדק. הבדיקה נעשית במסגרת ועדה של הביטוח הלאומי בה יושבים רופאים שעובדים בביטוח הלאומי. הרופאים שיושבים הועדה מחויבים על פי חוק להתייחס לחוות דעת של רופא חיצוני אם זאת מובאת לעיונם בידי הנפגע. יתרה מכך, על הרופאים שיושבים בועדה של הביטוח הלאומי לציין אם הם מסכימים עם חוות הדעת שהובאה לעיונם או לחילופין לנמק מדוע אינם מסכימים עם ממצאי חוות הדעת שהגיש הנפגע לביטוח הלאומי.
 
כשאני עושה חוות דעת אודות פגיעה בעבודה או בשל מחלת מקצוע אני מקפיד כי ההקשר של הפגיעה יקושר לממצאי הבדיקה הרפואית ושולח לבדיקות המתאימות כדי לאתר את הבעיה ולברר אותה עד הסוף.
 
המטרה של חוות הדעת היא להגדיר בצורה הטובה ביותר את הפגיעה והשלכותיה על התפקוד של הנפגע ולגזור מכך את אחוזי הנכות.
 
אתם מוזמנים למרפאתי לצורך כתיבת חוות דעת לביטוח הלאומי הכוללת אחוזי נכות.
 
גם מחלת מקצוע כגון תסמונת התעלה הקרפלית, מרפק טניס כנזק מתמשך, פגיעה בעצב האולנריס בשל חשיפה מקצועית וכן שחיקה של מפרקים כולם ראויים להתייחסות.

חוות דעת בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע מוגשת למוסד לביטוח לאומי ומטרתה היא להציג את הנזק שנגרם בעקבות תאונת עבודה ולקשור את המנגנון שהוביל אל תאונת עבודה לנזק שנגרם וכך גם אל אחוזי נכות בעקבות התאונה. אחוזי נכות שקשורים עם תאונת עבודה נקבעים לפי ספר המבחנים של המוסד לביטוח לאומי.

Last Articles

© All copyright and intellectual property rights appearing on this site, including the texts, descriptions, graphic files, pictures, and any other material contained therein, unless expressly stated otherwise, are reserved solely for Dr. Amir Oron Reproduction, Publish, or make any commercial use of any or all of the contents of the site, including products, images, graphics, descriptions, design and anything else displayed on the site, unless written permission has been given in advance and written by Dr. Amir Oron.

× Send us Whatsapp Message
en_USEnglish
he_ILעִבְרִית en_USEnglish