מיקרוכירורגיה

בהכשרתי אני מיקרוכירורג הכשרה בה התמקצעתי במהלך הכשרתי במסגרת מרכז קליינרט לכירורגיה של היד ומיקרוכירורגיה. הכשרה כמיקרוכירורג בארה״ב כוללת מעבדות וניתוח של חיות מעבדה תוך השגת שיעורי חיות (ז״א שהגפה או האיבר יישאר חי) גבוהים אשר עומדים בסטנדרט הרפואי המקובל בארצות הברית. ניתוח מיקרוכירורגי הוא ניתוח שבו נעשה שימוש בטכניקות אשר מבוססות על הגדלה של שדה הניתוח באמצעים חיצוניים. בדרך כלל משקפיים כירורגיים עם יכולת הגדלה ראויה או מיקרוסקופ כירורגי.
אני מנצל את הידע והיכולת שלי כמיקרוכירורג במגוון רחב של ניתוחים: בראש ובראשונה תפירה של עורקים וורידים, לאחר מכן תפירה של עצבים פריפריים ובהם עצבים תחושתיים באצבעות ועצבים ביד שמשלבים עצבים תחושתיים ומוטוריים (עצב שמיצבה שריר) וכן עצבים מוטוריים בלבד. ניתוח מיקרוכירורגי יהיה עם ציוד מתאים וכן תהיה הקפדה לא לפגוע ברקמות סמוכות ולצמצם את הנזק לרקמה המנותחת עד כמה שאפשר. התפירה נעשית עם חוטים אשר דקים משערת אדם בכמה מונים.
אם נפצעתם ביד ואתם זקוקים לניתוח אנחנו כאן לרשותכם.

מיקרוכירורגיה

מאמרים אחרונים

©כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות הטקסטים, התיאורים, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לד"ר אמיר אורון בלבד. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע''י ד"ר אמיר אורון .

× ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎